Rares Mihai Florescu: Souvenirs pour toujours / Rares Mihai Florescu: Amintiri pentru totdeauna / Rares Mihai Florescu: Souvenirs Forever

Spread the love

***** Rares Mihai Florescu *****

Souvenirs pour toujours

18 mars 2020

Qu’est-ce que ça fait d’avoir un an de plus ? Quand on est jeune, on se dit que rien ne peut nous arrêter ni nous atteindre mais quand on vieillit, on devient plus prudent. Tu as une longue vie devant toi pour l’apprendre et le comprendre.

La sagesse ne vient qu’avec l’expérience de la vie et chaque étape comporte son lot de joie et de tristesse mais la vie est belle, tellement belle.

Pour toi Rares.

***** Rares Mihai Florescu *****

Amintiri pentru totdeauna

18 martie 2020

Cum te simți să fii cu un an mai în vârstă? Când suntem tineri, ne spunem că nimic nu ne poate opri sau ajunge la noi Dar când îmbătrânești, devii mai atent. Ai o viață lungă în față ca să înveți și să o înțelegi.

Înțelepciunea vine doar odată cu experiența vieții și fiecare pas are partea lui de bucurie și durere, dar viața este frumoasă, atât de frumoasă.

Pentru dumneavoastră Rares.

***** Rares Mihai Florescu *****

Souvenirs Forever

March 18, 2020

How does it feel to be a year older? When we are young, we tell ourselves that nothing can stop us or reach us. But when we get older, we become more careful. You have a long life ahead of you to learn and understand it.

Wisdom only comes with the experience of life and each step has its share of joy and sadness but life is beautiful, so beautiful.

For you Rares.

Stéphane Guibert pour Rares Mihai Florescu

Total des vues : 150 , Vues aujourd'hui : 14 

Facebook Comments Box

Laisser un commentaire