L’image du jour: Il n’y a pas de tyrans, il y a que des esclaves / Imaginea zilei: Nu există tirani, ci doar sclavi / Image of the day: There are no tyrants, only slaves

L’image du jour: Il n’y a pas de tyrans, il y a que des esclaves

 • « Vous avez cru jusqu’à ce jour qu’il y avait des tyrans? Et bien! Vous vous êtes trompés, il n’y a que des esclaves: Là ou nul n’obéit, personne ne commande. »

Anselme Bellegarrigue

Video:

Imaginea zilei: Nu există tirani, ci doar sclavi

 • « Crezi că există tirani? Ei bine! Te-ai înșelat, noi suntem doar sclavi: unde nimeni nu se supune, nimeni nu poruncește. »

Anselme Bellegarrigue

Video:

Image of the day: There are no tyrants, only slaves

 • « You believed until now that there were tyrants? Well! You were wrong, there are only slaves: Where no one obeys, no one commands. »

Anselme Bellegarrigue

Video:

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading

Image du jour: « Vous êtes ici »/ Imaginea zilei: „Ești aici” / Image of the day: « You are here »

Image du jour: « Vous êtes ici »

Image:

 • Covid 19.
 • Variole du singe.
 • Acné de la coccinelle.
 • Bronchite du crapaud.
 • Coqueluche de la grenouille.
 • Diarrhée du têtard.
 • Diphtérie de la crevette.
 • Gingivite du boa.
 • Laryngite de l’oie.
 • Oreillons du hérisson.
 • Otite de l’escargot.
 • Paludisme de la souris.
 • Peste du dindon.
 • Raideurs musculaires de la pieuvre.
 • Rhinopharyngite de la chenille…

Imaginea zilei: „Ești aici”

Imagine:

 • Covid 19.
 • Variola de maimuță.
 • Acneea buburuzei.
 • bronşită broască
 • Tusea convulsivă a broaștei.
 • Diareea mormolocului.
 • Difteria creveților.
 • Gingivita de șarpe.
 • Laringita de gâscă.
 • Oreion arici.
 • Otita de melc.
 • Malaria la șoarece.
 • Ciuma de rață.
 • Rigiditate musculară la caracatiță.
 • Nazofaringita omida…

Image of the day: « You are here »

Picture:

 • Covid 19.
 • Monkey’s pox.
 • Ladybug’s acne.
 • Toad’s bronchitis.
 • Whooping’s cough of the frog.
 • Tadpole’s diarrhea.
 • Shrimp’s diphtheria.
 • Boa’s gingivitis.
 • Goose’s laryngitis.
 • Hedgehog’s mumps
 • Snail’s otitis.
 • Mouse’s malaria.
 • The turkey plague.
 • Muscle stiffness in the octopus.
 • Butterfly’s nasopharyngitis…

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading

Image du jour: Salut à toi l’artiste, veux-tu une pomme? / Fotografia zilei: Bună, artistă, vrei un măr? / Picture of the day: Hi there artist, would you like an apple?

Image du jour: Salut à toi l’artiste, veux-tu une pomme?

Image:

A gauche l’œuvre d’art et à droite l’artiste.

Fotografia zilei: Bună, artistă, vrei un măr?

Imagine:

În stânga opera de artă și în dreapta artistul.

Picture of the day: Hi there artist, would you like an apple?

Picture:

On the left the work of art and on the right the artist.

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading

L’ignorance est un crépuscule; le mal y rode / Ignoranța este un amurg; răul pândește acolo / Ignorance is a twilight; evil hides there

L’ignorance est un crépuscule; le mal y rode.

« Songez à l’éclairage des rues, soit; mais songez aussi, songez surtout, à l’éclairage des esprits. »

-Victor Hugo-

Ignoranța este un amurg; răul pândește acolo

« Gândiți-vă la iluminatul public, Bine; dar luați în considerare, mai ales iluminarea minții. »

-Victor Hugo-

Ignorance is a twilight; evil hides there

« Think of the lighting of the streets, be it; but think also, think above all, of the lighting of the minds. »

-Victor Hugo-

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading

Image du jour: Le cœur a ses raisons / Imaginea zilei: inima știe de ce / Picture of the day: the heart knows why

Image du jour: Le cœur a ses raisons

« Ne baisses jamais les bras parce que quelqu’un t’attend quelque part »

Image:

 • « Si un jour tu penses qu’aux yeux du monde tu n’es rien, dis-toi qu’aux yeux de quelqu’un tu es le monde entier »

Merci au label Polydor.

Imaginea zilei: inima știe de ce

„Nu renunța niciodată pentru că cineva te așteaptă undeva”

Imagine:

 • „Dacă într-o zi crezi că în ochii lumii nu ești nimic, spune-ți că în ochii cuiva ești lumea întreagă”

Multe mulțumiri etichetei Polydor.

Picture of the day: the heart knows why

« Never give up because someone is waiting for you somewhere »

Picture:

 • “If one day you think that in the eyes of the world you are nothing, tell yourself that in the eyes of someone you are the whole world”

Many thanks to Polydor.

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

Loading

La confrontation de soi / Confruntarea cu sine / The self-confrontation

La confrontation de soi

« L’homme moderne redoute le silence car il pressent, confusément, que le silence est une terre de confrontation avec l’essentiel, avec nous-même (..). Il faut plonger dans le silence comme on s’aventure dans le désert. »

Theodore Monod

Confruntarea cu sine

„Omul modern se teme de tăcere pentru că simte, confuz, că tăcerea este un tărâm al confruntării cu esențialul, cu noi înșine (..) Trebuie să ne scufundăm în tăcere la fel cum ne aventurăm în deșert.

Theodore Monod

The self-confrontation

“Modern man is afraid of silence because he feels, confusedly, that silence is a land of confrontation with the essential, with ourselves (..). You have to dive into the silence in the same way as you venture into the desert. »

Theodore Monod

Stéphane Guibert Facebook / Stéphane Guibert VK

 

Loading

Image du jour: Nous avons été tués parce qu’on vous a avertis / Imaginea zilei: Am fost uciși pentru că ai fost avertizat / Image of the day: We were killed because we warned you

Image du jour

« Nous avons été tués parce qu’on vous a avertis »

Martin Luther King Jr. Celui qui se battait pour la liberté et pour l’amour des peuples

« Happy birthday » By Stewie Wonder

Martin Luther King Jr .

Né à Atlanta (Géorgie)le  et mort assassiné le  à Memphis (Tennessee), est un pasteur baptiste afro-américain, militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté.

 • Merci au label Motown pour son aimable autorisation.

Imaginea zilei

« Am fost uciși pentru că te-am avertizat »

Martin Luther King Jr. Cel care a luptat pentru libertate și dragostea oamenilor

« Happy birthday » By Stewie Wonder

Martin Luther King Jr.

Născut la Atlanta (Georgia) la 15 ianuarie 1929 și asasinat la 4 aprilie 1968 în Memphis (Tennessee), este un pastor baptist afro-american, activist nonviolent pentru drepturile civile negre din Statele Unite, pentru pace și împotriva sărăciei.

 • Multe mulțumiri Motown Records pentru permisiunea lor amabilă.

Image of the day

« We were killed because we warned you »

Martin Luther King Jr. The one who fought for freedom and the love of the people

« Happy birthday » By Stewie Wonder

Martin Luther King Jr.

Born in Atlanta, Georgia on January 15, 1929 and assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee, he is an African-American Baptist pastor, nonviolent activist for black civil rights in the United States, for peace and against poverty.

 • Many thanks to the Motown label for their kind permission.

Stéphane Guibert Rares Mihai Florescu

Loading

Image du jour: Instantané lumière / Poza zilei: Instantaneu de lumină / Picture of the Day: Light Snapshot

Image du jour: Instantané lumière

 • Merci au label Braun pour son aimable autorisation.
 • Montage vidéo et réalisation : Stéphane Guibert

Poza zilei: Instantaneu de lumină

 • Mulțumesc etichetei Braun pentru permisiunea lor amabilă.
 • Editare și producție video: Stéphane Guibert

Picture of the Day: Light Snapshot

 • Many thanks to Braun  for the kind permission.
 • Video editing and production: Stéphane Guibert

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading

Dans un monde normal… / Intr-o lume normala… / In a normal world…

Dans un monde normal…

 • Hunter Biden serait en prison.
 • Joe Biden destitué pour fraude électorale.
 • Macron non réélu.
 • Zelenski ennemi mondial numéro 1 pour sympathies nazies.
 • Le vaccin à la poubelle.
 • Les gens masqués vus comme des idiots du village.

C’est dire le boulot qui nous reste.

Intr-o lume normala…

 • Hunter Biden ar fi în închisoare.
 • Joe Biden a fost acuzat de fraudă electorală.
 • Macron nu a fost reales.
 • Zelenski, inamicul mondial numărul 1 pentru simpatiile naziste.
 • Vaccin pentru gunoi
 • Oameni mascați văzuți ca niște idioți din sat.

Asta înseamnă munca care ne rămâne.

In to a normal world…

 • Hunter Biden would be in prison.
 • Joe Biden impeached for voter fraud.
 • Macron not re-elected.
 • Zelenski world enemy number 1 for Nazi sympathies.
 • The vaccine in the trash.
 • Masked people seen as village idiots.

This is to say the job that remains to us.

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading

S’autoriser à regarder au bon endroit. Au bon moment / Permiteți-vă să căutați în locul potrivit. La momentul potrivit / Allow yourself to look in the right place. At the right time

S’autoriser à regarder au bon endroit. Au bon moment.

Juste une question de timing…

Merci à Catherine Eyssette Pour le partage de l’image >>>

 • Merci aux labels ZTT & Island Records.

Permiteți-vă să căutați în locul potrivit. La momentul potrivit

E doar o chestiune de timing…

Mulțumim lui Catherine Eyssette pentru partajarea imaginii >>>

 • Mulțumim caselor de discuri ZTT & Island Records.

Allow yourself to look in the right place. At the right time

Just a matter of timing…

Thanks to Catherine Eyssette for sharing the image >>>

 • Many thanks to ZTT & Island Records.

Stéphane Guibert / Rares Mihai Florescu

Loading