L’alchimie du petit prince / Alchimia micului prinț / The alchemy of the little prince

L’alchimie du petit prince

*****

Alchimia micului prinț

*****

The alchemy of the little prince

« Le désert est beau parce qu’il cache un puits quelque part, les étoiles sont belles parce que dans l’une d’elles une fleur vous attend »

„Deșertul este frumos pentru că ascunde undeva o fântână, stelele sunt frumoase pentru că într-una dintre ele te așteaptă o floare”

« The desert is beautiful because it hides a well somewhere, the stars are beautiful because in one of them a flower awaits you »

Je n’ai ni les moyens ni le temps de sous-titrer la vidéo qui suit mais dans l’infinie bonté, sagesse et intelligence du cœur, deux écrivains nous montrent le chemin et nous révèlent à quel point nous vivons dans l’erreur. Nous n’avons plus beaucoup de temps; il est urgent de nous tourner vers la lumière.

Antoine de Saint-Exupéry : « Le petit prince »

Paulo Coelho : « L’alchimiste »

____________________

Nu am nici mijloacele, nici timpul pentru a legenda videoclipul care urmează, dar în bunătatea infinită, înțelepciunea și inteligența inimii, doi scriitori ne arată calea și ne dezvăluie cât trăim în eroare. Nu avem prea mult timp; trebuie urgent să ne îndreptăm spre lumină.

Antoine de Saint-Exupéry: „Micul prinț”

Paulo Coelho: « Alchimistul »

____________________

I have neither the means nor the time to caption the video which follows but in the infinite goodness, wisdom and intelligence of the heart, two writers show us the way and reveal to us how much we live in the lie. We don’t have much time; it is urgent to turn to the light.

Antoine de Saint-Exupéry: « The little prince »

Paulo Coelho: « The Alchemist »

Stéphane Guibert

 

Total des vues : 76 , Vues aujourd'hui : 21 

L’image du jour : Tout est dit / Imaginea zilei: totul este spus / The image of the day: All is said

L’image du jour : Tout est dit !

*****

Imaginea zilei: totul este spus !

*****

The image of the day: All is said !

Marche ou crève ! On en est là !

Du-te sau moare !

Walk or die! This is where we are !

 • Je ne sais même pas pourquoi ou pour qui j’écris… Je suis fatigué, fatigué de ce monde !
 • Nici nu știu de ce sau pentru cine scriu … Sunt obosit, obosit de lumea asta !
 • I don’t even know why or who i’m writing for … I am tired, tired of this world !

Quand je vois la connerie humaine je rêve de m’endormir et de ne plus me réveiller.

Je suis fatigué de vivre dans un monde qui ne me correspond pas. Je saute mon tour.

Je ne vais pas me suicider mais si la mort passait par là, je lui serait reconnaissant de me prendre dans son bateau.

____________________

Când văd prostia umană visez să adorm și să nu mă trezesc niciodată.

M-am săturat să trăiesc într-o lume care nu mi se potrivește.

Nu mă voi sinucide, dar dacă moartea ar trece așa, aș fi recunoscător dacă mă va lua în barca lui.

____________________

When i see human bullshit i dream of falling asleep and never waking up.

I’m tired of living in a world that doesn’t suit me. I skip my turn.

I’m not going to kill myself but if death were to pass that way, i would be grateful if she would take me in his boat.

G.S / FINALSCAPE

Total des vues : 116 , Vues aujourd'hui : 4 

Entre l’amour et la haine / Între iubire și ură / Between love and hate

Entre l’amour et la haine

*****

Între iubire și ură

*****

Between love and hate

L’amour a des millions de facettes : Celui d’un parent pour son enfant (le plus beau et le plus pure), celui de deux amants (le plus hypocrite), celui de deux amis (le plus platonique), l’amour cache toujours son vrais visage. De par sa beauté, l’amour cache sa laideur, le mal qu’il fait est la lame platée en plein cœur.

Entre l’amour et la haine, le fil du rasoir se dessine.

____________________

Iubirea are milioane de fațete: cea a unui părinte pentru copilul său (cea mai frumoasă și cea mai pură), cea a doi îndrăgostiți (cea mai ipocrită), cea a doi prieteni (cea mai platonică), dragostea își ascunde întotdeauna adevărata față. Prin frumusețea ei, dragostea își ascunde urâțenia, răul pe care îl face cu lama înfiptă în inimă.

Între iubire și ură apare marginea unui aparat de ras.

____________________

Love has millions of facets: that of a parent for his child (the most beautiful and the purest), that of two lovers (the most hypocritical), that of two friends (the most platonic), love always hides his true face. By its beauty, love hides its ugliness, the evil it does with a blade stuck in the heart.

Between love and hate, a razor’s edge emerges.

 • Merci  Roger Waters pour ton amitié.
 • Mulțumesc Roger Waters pentru prietenia ta.
 • Thank you Roger Waters for your friendship.

Stéphane Guibert

Total des vues : 119 

Une étude prétend que l’intelligence d’un individu se mesure à son désordre et à sa désorganisation / Oamenii de știință spun că inteligența este măsurată de boedelul și dezorganizarea unui individ / Scientists say intelligence is measured by an individual’s boedel and disorganization

Une étude prétend que l’intelligence d’un individu se mesure à son désordre et à sa désorganisation.

*****

Oamenii de știință spun că inteligența este măsurată de dezorganizarea unui individ.

*****

Scientists say intelligence is measured by an individual’s disorganization.

Si je me réfère à cette étude, je dois être un être sur doué et d’une intelligence rarissime !

Dacă mă refer la acest studiu, trebuie să fiu o ființă foarte talentată și extrem de inteligentă !

If I refer to this study, i must be a very gifted being and extremely intelligent !

Plus désordonné et plus désorganisé que moi, tu meurs !

Mai dezorganizat decât mine, mori !

More messy and more disorganized than me, you’re dying !

 • Image : l’écran de mon ordinateur à l’heure ou je publie cet article.
 • Imagine: ecranul computerului meu la momentul publicării acestui articol.
 • Image: my computer screen at the time i publish this article.

Un peut de musique pour passer le temps avec un compositeur, Vangelis qui m’aide à y voir clair quand il fait nuit.

Un pic de muzică pentru a trece timpul cu un compozitor, Vangelis, care mă ajută să văd clar când este întuneric.

A bit of music to pass the time with a composer, Vangelis who helps me see clearly when it’s dark.

Stéphane Guibert / Finalscape / VK

Total des vues : 195 , Vues aujourd'hui : 1 

Soit je suis né trop tôt, soit je suis né trop tard ! / Ori m-am născut prea devreme sau m-am născut prea târziu ! / Either i was born too early or i was born too late !

Soit je suis né trop tôt, soit je suis né trop tard !

*****

Ori m-am născut prea devreme sau m-am născut prea târziu !

*****

Either i was born too early or i was born too late !

Ecrire, écrire et écrire encore…

Scrie, scrie și scrie din nou …

Write, write and write again …

Pourquoi et pour qui finalement ? Des messages, j’en ai des centaines par jour, ma boîte e mail elle est pleine à craquer. On me remercie, me félicite, on m’injurie, on me menace… qu’est-ce que cela va changer à l’état de notre monde ?

Aimer sans être aimé, donner sans recevoir… Sommes-nous sur terre ou dans l’antre de l’enfer. Illusion sur illusion, désillusion sur désillusion… Qu’attendons-nous pour être malheureux  et pourquoi nous mentir à nous-même ? Avoir foie en l’être humain alors que ce dernier na pas foie en lui-même… quelle hypocrisie !

Ouai, soit je suis né trop tôt, soit je suis né trop tard ou peut-être ne suis-je pas tombé sur la bonne planète.

Nous ne méritons pas ce que la vie nous donne et imbue d’elle-même l’humanité se regarde le nombril en attendant passivement la fin. Je me demande ce que je fais ici…

____________________

De ce si pentru cine? Mesaje, am sute pe zi, E-mailurile mele sunt pline. Mesaje de mulțumire, insulte și amenințări, totul trece prin aceeași ușă. Nu ne va schimba lumea.

Să iubești fără să fii iubit, să dai fără să primești … Suntem pe pământ sau în groapa iadului. Iluzie după iluzie, deziluzie după deziluzie … Ce așteptăm să fim nefericiți și de ce ne mințim singuri? A avea ficat în ființa umană în timp ce acesta din urmă nu are ficat în sine … ce ipocrizie!

Da, ori m-am născut prea devreme, ori m-am născut prea târziu, sau poate am căzut pe planeta greșită.

Nu merităm ceea ce ne dă viața. Omenirea se vede pe sine ca fiind centrul universului și așteaptă pasiv sfârșitul acestuia. Mă întreb ce fac aici …

____________________

Why and for whom ? Messages, i have hundreds of them a day, my e-mail box is full to the brim. They thank me, congratulate me, insult me, threaten me … what will this change in the state of our world ?

To love without being loved, to give without receiving … Are we on earth or in the den of hell. Illusion upon illusion, disillusion upon disillusion … What are we waiting for to be unhappy and why are we lying to ourselves ? To have a liver in the human being while the human being does not have a liver in himself … what hypocrisy !

Yeah, either i was born too early, or i was born too late, or maybe i fell on the wrong planet.

We don’t deserve what life gives us. Mankind sees itself as the center of the universe and passively awaits its end. I wonder what i’m doing here.

Stéphane Guibert / Finalscape

Total des vues : 131 

Les plus criminels ne sont pas les loups mais les moutons qui se laissent tondre ! / Cei mai criminali nu sunt lupii, ci oile care se lasă tunde ! / The most criminal are not the wolves but the sheep that let themselves be shorn !

Les plus criminels ne sont pas les loups mais les moutons qui se laissent tondre !

*****

Cei mai criminali nu sunt lupii, ci oile care se lasă tunde !

*****

The most criminal are not the wolves but the sheep that let themselves be shorn !

Je n’ai aucune compassion envers celles et ceux qui se laissent frapper sans raison et sans réaction. Je n’ai aucune empathie pour la souffrance si elle accepte son destin sans réagir et c’est malheureusement ce qui est en train de se passer vis à vis de notre civilisation. Nous croulons sous les déchets, nous suffoquons les générations futures et nous restons de marbre à nous prendre en selfie comme si de rien n’était.

Le drame dans cette histoire réside dans le fait que nous gardons l’addition de notre irresponsabilité à des générations futures que nous prétendons aimer…

Aller chercher l’erreur !

____________________

Nu am nici o compasiune pentru cei care se lasă loviți fără niciun motiv și fără reacție. Nu am empatie pentru suferință dacă își acceptă soarta fără să reacționeze și din păcate asta se întâmplă cu civilizația noastră. Ne prăbușim sub gunoi, sufocăm generațiile viitoare și suntem blocați făcând selfie-uri de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.

Drama acestei povești este că rezervăm adăugarea pentru generațiile viitoare pe care pretindem că le iubim.

Du-te și găsește eroarea !

____________________

I have no compassion for those who allow themselves to be hit for no reason and without reaction. I have no empathy for suffering if it accepts its fate without reacting and this is unfortunately what is happening to our civilization. We are crumbling under garbage, we are suffocating future generations and we are stuck taking selfies as if nothing had happened.

The drama of this story is that we impose our irresponsibility on the future generations that we claim to love …

Go find the the mistake !

G.S / FINALSCAPE

 

Total des vues : 156 , Vues aujourd'hui : 1 

Dans notre belle société, plus tu donnes, plus on se méfie de toi et et plus tu es un salaud, plus tu es respecté / În frumoasa noastră societate, cu cât dai mai mult, cu atât mai mulți oameni sunt suspicioși față de tine și cu cât ești mai ticălos, cu atât ești mai respectat / In our beautiful society, the more you give, the more people are suspicious of you and the more you are a bastard, the more you are respected

Nu există o oglindă mai bună decât un prieten adevărat.
There is no better mirror than a true friend.

Dans notre belle société, plus tu donnes, plus on se méfie de toi et plus tu es un salaud, plus tu es respecté !

*****

În frumoasa noastră societate, cu cât dai mai mult, cu atât mai mulți oameni sunt suspicioși față de tine și cu cât ești mai ticălos, cu atât ești mai respectat !

*****

In our beautiful society, the more you give, the more people are suspicious of you and the more you are a bastard, the more you are respected !

*****

Une expérience de vie dont je viens de faire les frais et que je me suis juré de plus répéter quitte à être seul !

O experiență de viață pentru care tocmai am plătit prețul și pe care am jurat să nu o repet, chiar dacă înseamnă să fiu singur !

A life experience which i have just paid the price for and which i swore to myself to repeat even if it means being alone!

Plus je connais l’homme et mieux j’aime mon chien !

Cu cât îl cunosc mai mult pe bărbat, cu atât îmi iubesc mai bine câinele !

The more i know the man, the better i love my dog !

« Un Ami, c’est un soleil dans ta nuit, c’est le repaire quand tu te perds dans le brouillard, c’est celui qui ne te jugera jamais et qui ne te trahira jamais. »

„Un prieten este un soare în noaptea ta, este vizuina când te pierzi în ceață, este cel care nu te va judeca niciodată și care nu te va trăda niciodată”.

« A Friend is a sun in your night, it is the lair when you get lost in the fog, it is the one who will never judge you and who will never betray you. »

Une expérience relativement douloureuse vient de me démontrer le contraire :

O experiență relativ dureroasă tocmai mi-a arătat contrariul :

A relatively painful experience has just shown me the opposite :

En amitié comme en amour, il y en a toujours un qui aime moins que l’autre et l’autre est celui qui paye systématiquement l’addition de la désillusion. Aimer quelqu’un sans rien lui demander, quel beau geste mais quelle utopie en même temps. Aimer sans condition et sans contrepartie est incontestablement hasardeux et celui ou celle que se risque sur ce terrain glissant doit savoir qu’il y laissera de toutes façons des plumes.

A qui de droit !

În prietenie ca în dragoste, există întotdeauna unul care iubește mai puțin decât celălalt, iar celălalt este cel care plătește în mod sistematic factura pentru dezamăgire. Să iubești pe cineva fără să-i ceri nimic, ce gest frumos dar ce utopie în același timp. A iubi necondiționat și fără considerație este fără îndoială riscant și cei care se riscă pe acest teren alunecos trebuie să știe că oricum vor lăsa niște pene acolo.

Pentru cei care se simt preocupați !

In friendship as in love, there is always one who loves less than the other and the other is the one who systematically pays the bill for disillusionment. To love someone without asking  anything in return, what a beautiful gesture but what a utopia at the same time. To love unconditionally and without consideration is undoubtedly risky and those who risk themselves on this slippery ground must know that they will leave some feathers there anyway.

For those who feel concerned !

La beauté de l’âme se reflète dans l’intelligence du coeur.

(ndlr.)

Frumusețea sufletului se reflectă în inteligența inimii.

(nota editorului.)

The beauty of the soul is reflected in the intelligence of the heart.

(editor’s note.)

Stéphane Guibert / Finalscape / VK / MondiAspora

Total des vues : 160 , Vues aujourd'hui : 2 

En rentrant du travail… / Venind de la serviciu acasă … / Coming home from work …

En rentrant du travail…

*****

Venind de la serviciu acasă …

*****

Coming home from work …

Dans un bus, comme il y en a des millions dans le monde, un passager, comme il y en a des milliards dans le monde je me tiens debout sans pensée apparente. Le regard froid et rivé dans le vide, je pense à toi.

Qui sont ces étrangers qui m’entourent ? ils rentrent peut être aussi de leur journée de travail. Suis-je seul au monde ?

Et si partais, si je claquais la porte une bonne fois pour toutes et si l’espace d’un instant j’avais envie de vivre enfin !?

Ne passons pas à côté de ce que la vie nous offre. Chaque instant, chaque bouffée d’oxygène est un cadeau. Rien n’est dû et tout a un prix. Il ne tient qu’à nous d’en apprécier la valeur.

Dire à quelqu’un qu’on l’aime gratuitement doit cependant être justifié. Jusqu’où l’hypocrisie humaine est-elle capable d’aller ?

____________________

Într-un autobuz, așa cum există milioane în lume, un pasager, așa cum sunt miliarde în lume, stau în picioare fără să mă gândesc aparent. Privirea rece nituită în gol, mă gândesc la tine.

Cine sunt acești străini din jurul meu? pot fi, de asemenea, acasă din ziua lor de lucru. Sunt singur pe lume ?

Dacă plec, dacă trântesc ușa o dată pentru totdeauna și dacă pentru o clipă aș vrea să trăiesc în sfârșit !?

Să nu pierdem ce oferă viața. Fiecare moment, fiecare suflare de aer proaspăt este un cadou. Nimic nu se datorează și totul are un preț. Depinde de noi să îi apreciem valoarea.

Totuși, să spui cuiva că îl iubești gratuit trebuie să fie justificat. Cât de departe este capabil să ajungă ipocrizia umană ?

____________________

In a bus, as there are millions in the world, a passenger, as there are billions in the world i stand, standing without apparent thought. With a cold gaze riveted in space, i think of you.

Who are these strangers around me ? They may also be home from their working day. Am I alone in the world ?

What if I left, if I slammed the door once and for all and if for a moment I wanted to finally live !?

Let’s not miss out on what life has to offer. Every moment, every breath of fresh air is a gift. Nothing is due and everything has a price. It is up to us to appreciate its value.

Telling someone that you love them for free, however, must be justified. How far is human hypocrisy capable of going?

G.S / FINALSCAPE

Total des vues : 163 

Le monde qu’on leur laisse … / Lumea pe care o lăsăm lor … / The world we leave to them …

Le monde qu’on leur laisse …

*****

Lumea pe care o lăsăm lor …

*****

The world we leave to them …

Je me demande ce que je fais là … Il m’arrive d’aller dormir le soir en priant de ne plus me réveiller tellement ce monde est pourri …

« Je suis fatigué, fatigué »

Mă întreb ce fac în lumea asta … uneori mă culc noaptea rugându-mă să nu mă trezesc lumea asta este atât de putredă …

« Sunt obosit, obosit »

I wonder what i’m doing there … I sometimes go to sleep at night praying not to wake up this world is so rotten …

« I am tired, tired »

 • Un visage qui sourit, un visage qui pleure, un visage expressif c’est pourtant tellement beau.  Ils sont en train de tuer notre humanité.
 • O față zâmbitoare, o față plângătoare, o față expresivă, este atât de frumoasă. Ne ucid umanitatea.
 • A face that smiles, a face that cries, an expressive face, it is however so beautiful. They are killing our humanity.
 • Image : Photo de classe 2021.
 • Imagine : Suvenir școlar în 2021.
 • Image : Souvenir from school in 2021

G.S / FINALSCAPE

Total des vues : 59 , Vues aujourd'hui : 1